Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Bàn phím GATEWAY MS2303
Bàn phím thay cho các bàn phím có Part Number: KB.I140G.141, KBI140G141, 90.4GZ07.S1D, 904GZ07S1D.
140.000 VND
Bàn phím Gateway EC14 EC18 LT31 PACKARD BELL ZH7 keyboard
Các models: Gateway EC14 Gateway EC14D Gateway EC18T Gateway LT31 Gateway LT3113c Gateway LT3103u Packard Bell ZH7 Packard Bell Za5 Packard Bell Za8 PN: AEZA5N00110 MP-09B96DN-9201
230.000 VND
ban phim laptop Acer Aspire One ZG5 ZG6 ZA8 ZG8 KAV10 KAV60 US Black Keyboard
Thay thế cho các dòng máy laptop gateway Acer Aspire One ZG5 ZG6 ZA8 ZG8 KAV10 KAV60
230.000 VND
Bàn phím laptop Gateway N214 p5ws0 NV55 NV57 Keyboard
PN: PK130HQ3A00 MP-10K33U4-6981 PK130IN1A00 KBI170A.41 P5WS0V121702AS1 V121702AK1 PK130HQ3A08 KB.I170G.317 PK130C94A00 V104730DS3 PK130C91100 V104702AS3
230.000 VND
Bàn phím laptop Gateway NV59C NV59C47u NV59C56u NV59C57u Keyboard
NV77H Series NV51B & NV53A Series: NV53A01H NV53A03H NV53A04E NV53A05U NV53A10E NV53A11U NV53A12E NV53A24U NV53A32U NV53A33U NV53A34U NV53A36U NV53A38U NV53A46U NV53A47U NV53A48U NV53A49U NV53A50U NV53A51U NV53A53U NV53A63U. NV55C Series: NV55C02H NV55C02R NV55C03U NV55C09E NV55C11U NV55C14U NV55C15E NV55C15U NV55C16E NV55C17E NV55C17U NV55C19U NV55C22U NV55C24U NV55C25U NV55C26U NV55C28U NV55C29U NV55C30U NV55C31U NV55C32U NV55C33U NV55C34U NV55C35U. NV59C Series: NV59C04U NV59C05U NV59C06U NV59C07E NV59C08E NV59C08U NV59C09U NV59C26U NV59C32U NV59C33U NV59C34U NV59C35U NV59C41U NV59C44U NV59C46U NV59C47U NV59C56U NV59C57U NV59C63U NV59C65U NV59C66U NV59C69U. NV73A Series: NV73A08u NV73A17u NV79C Series: NV79C34U NV79C36U NV79C48U NV79C49U NV79C50U NV79C51U NV79C52U NV79C54U ACER Aspire: 5251 5252 5336 5551 5552 5553G 5625 5625 5625G 5736 5736G 5741 (G/Z/ZG) 5742 5742G 5742Z 5742ZG 5745 5745G 5745PG 5820 (G/T/TZ/TZG) 7551 7552 7552G 7741 7745 7745G 7745Z 7751 7751G 7739Z 7739ZG 7739 and others. eMachines: E440 E640 E640G E730 E730G G640 G640G G730 G730G. Part Numbers: KB.I170A.056 KB.I170A.172 KB.I170G.187 KB.I170G.197 KB.L170A.172 KBI1703083 MP-09B23U4 MP-09B23U4-6983 PK130C91100 PK130C93A00 PK130C94A00 SG-52504-XUA SN7105A V104702AS3 V104702AS3 UI ZK6
140.000 VND
Bàn phim laptop Gateway TC78 TC7814C TC7815C TC7817C keyboard
Competibale Models: Gateway TC73 TC7307H TC78 TC7814C TC7815C TC7817C Series PN: NSK-G0A1D
330.000 VND
Bàn phím laptop Gateway KAL90 TC73 TC78 TC7307h TC7307u TC7308h TC7308u TC7306u TC7804u Keyboard
Compatible Model Gateway KAL90 TC73 TC78 TC7307h TC7307u TC7308h TC7308u TC7306u TC7804u Series PN: KB.I1400.294 KB.INT00.706 9J.N9482.K0J AENN1J00010 AEZG5R00020 9J.N9482.21D 9J.N9482.11B 9J.N9482.004 9J.N9482.10E 9J.N9482.10W AEZG5R00010 Model Numbers: A110 A150 AOA110 AOA150
230.000 VND
LT2802 LT2803 LT40 LT4010 KEYBOARD ban phim
Thay thế cho dòng máy laptop Gateway LT40 LT4004u LT4008u LT4009u LT4009u LT4010u LT2802 LT2803 LT40 LT4010
230.000 VND
Bàn phím laptop Gateway SA8 SA6 SA1 M-6750 M-6889u M-6888u M-6317 M-6750H keyboard
PN: AESA6U00110 AESA1U00110 V021646BS1 MP-07A43US-920 AESA1U001107501GCGCNY
230.000 VND
Bàn phím laptop Gateway NV47H NV47h02h NV47h03h NV47H16V Keyboard
Dòng này có 2 màu trắng và đen PN: MP-10K26GB-4422
140.000 VND
Bàn phím laptop Gateway MX6957 MX6958 MX6959 MX6961 NX510S NX510X Keyboard
Gateway MX6961 NX510S NX510X Keyboard with EZ-POINT Original (7168) M465-E M465-G MX6214 MX6216 MX6708 MX6710 MX6750 MX6912 MX6920 MX6930 MX6931 MX6951 MX6955 MX6956 MX6957 MX6958 MX6959 MX6961 NX510S NX510X NX560XL NX560X NX570XL S-7510N MA1 MA2 MA3 MA6 MA7 Part Numbers: AEMA1TAU127 AEMA6TAU028
230.000 VND
Bàn phím Gateway NV47H  NV47h02h NV47h03 Keyboard
PN: MP-10K26GB-4422 . Có 2 màu đen và trắng
120.000 VND
Bàn phím Gateway NV55S NV57H NV75S NV77H NV77H05u NV57H13u NV55S17U NV57H77u Keyboard
PN: MP-10K33U4-698, P/N: PK130HQ1A00, S/N: 1F144505205M, V121702AS1 Bàn phím thay thế các model: Gateway NV57H10h NV57H06H NV57H12H NV57H13h NV57H14H NV77H05u NV57H13u NV55S17U NV57H77u NV57H48u NV57H26U NV57H58u NV55S NV57H NV75S NV77H
230.000 VND
Bàn phím Gateway NV57H NV57H50U NV57H43U NV57H22U NV57H26U NV55S NV75S NV77H NV57H77u NV55S17U Keyboard
Bàn phím thay cho Gateway NV57H NV57H50U NV57H43U NV57H22U NV57H26U NV55S NV75S NV77H NV77H05u NV57H13u NV55S17U NV57H77u
230.000 VND
Bàn phím Gateway ID49C ID49c04h ID49c05h ID49c09h ID49c07u ID49c13u ID49C11u ID49C12u ID49C14u  Keyboard
Model: Gateway ID49c04h ID49c05h ID49c09h ID49c07u ID49c13u ID49C11u ID49C12u ID49C14u ID49C ID49C04u ID49C08u 43A06c ID43A08c ID49C17c EC3806c PN: V117102AS2 PK130DG2A00 016A30006
230.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn