Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 15Vol-3A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 15Vol-3A

185.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 15Vol-4A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 15Vol-4A

185.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 15Vol-4A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 15Vol-4A, Original

412.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 15Vol-5A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 15Vol-5A

206.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 15Vol-5A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 15Vol-5A, Original

453.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 15Vol-6A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 15Vol-6A

247.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 15Vol-8A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 15Vol-8A

371.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 19Vol-3.16A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-3.16A

185.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 19Vol-3.42A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-3.42A

145.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 19Vol-3.42A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-3.42A, Original

145.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 19Vol-4.7A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-4.74A

160.000 VND
sac-lap-Adapter TOSHIBA Output: 19Vol-6.3A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-6.3A

371.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn