Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Sạc laptop Dell ALIENWARE Adaper Power
Sạc laptop Dell 150W 19.5V 7.7A. Hàng không có sẵn phải đặt hàng
Call VND
sac  Dell XPS 12 XPS 13 (L321X) (L322X) Ac Adapter
dùng cho dòng máy Dell XPS 12 XPS 13 (L321X) (L322X)
400.000 VND
Sạc laptop Dell Vostro 1510 1700 1710 3300 3400 a860 3400 3450 3500 3550 DELL INSPIRON 9300 9400 E1705

Tương thích các dòng máy: Dell Vostro 1510 1700 1710 3300 3400 a860 3400 3450 3500 3550 2510 3300 3400 3500 A860 A90 V13 M2400 M6400 E4300 1015 1200 1220 2510 3300 3400 A840 a860 DELL INSPIRON 9300 9400 E1705

 Input: AC 100V - 240V 50-60Hz

Output: DC 19.5V 3.34A 65W

260.000 VND
nạp-sạcInput: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-3.34A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-3.34A

180.000 VND
nạp-sạcAdapter DELL Output: 19.5Vol-3.34A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-3.34A. Original

180.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 19.5Vol-4.62A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-4.62A

180.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 19.5Vol-4.62A, 65W, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-4.62A, Original

180.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 19.5Vol-4.62A, Slim, 95W, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5V - 4.62A, Slim, 95W, Original

180.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 19.5Vol-7.7A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19.5Vol-7.7A, Original

577.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 19Vol-1.58A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-1.58A, Original

412.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 20Vol-2.5A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 20Vol-2.5A

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 20Vol-3.5A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 20Vol-3.5A

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 20Vol-3.5A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 20Vol-3.5A, Original

412.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 20Vol-4.5A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 20Vol-4.5A

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter DELL Output: 20Vol-4.5A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output:20Vol-4.5A, Original

412.000 VND
Gọi điện