Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:18.5Vol-2.7A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-2.7A

185.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:18.5Vol-3.5A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-3.5A

145.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:18.5Vol-3.5A, chân kim

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-3.5A, Chân kim

145.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:18.5Vol-3.5A, chân kim, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-3.5A, Chân kim, Original

145.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:18.5Vol-4.9A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output:18.5Vol-4.9A

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:18.5Vol-6.5A, OVAL

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-6.5A, OVAL

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:18.5Vol-6.5A, OVAL, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-6.5A, OVAL, Original

415.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:19Vol-4.7A, chân 2 khấc

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-4.74A, chan 2 khấc

160.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:19Vol-4.7A, chân kim

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-2.7A

160.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:19Vol-4.7A, chân kim

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19V-4Vol.4.7A, Chân kim

160.000 VND
nạp-sạc-Adapter HP-COMPAQ Output:19Vol-4.7A, chân kim, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19V-4Vol.4.7A, Chân kim, Original

160.000 VND
Gọi điện