Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Pin Battery Asus X501 X501A X501U
Dùng cho loại máy : Asus X501 X501A X501U series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
350.000 VND
Pin Battery Asus X401 X401A X401U A31-X401 A32-X401
Dùng cho loại máy : Asus X401 X401A X401U A31-X401 A32-X401 series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
350.000 VND
Pin Battery ASUS X301 X301A X301U
Dùng cho loại máy : Asus ASUS X301 X301A X301U series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
350.000 VND
Pin Battey Asus UL30 UL50 U30Jc U35 UL30A UL50Vg
Dùng cho loại máy : Asus UL30 UL50 U30Jc U35 UL30A UL50Vg PC series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
460.000 VND
Pin BATTERY ASUS UL80 UL80Ag
Dùng cho loại máy : Asus UL80 UL80Ag series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
460.000 VND
Pin Battery Asus Eee PC 1201HA 1201N 1201T
Dùng cho loại máy : Asus Eee PC 1201HA 1201N 1201T EEE PC series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
320.000 VND
Pin Battery Asus UL20 UL20FT UL20A UL20G
Dùng cho loại máy : Asus UL20 UL20FT UL20A UL20G series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
350.000 VND
Pin Battery Asus S505CM U48C U48CA U58CA U58CM A41-K56 A42-K56
Dùng cho loại máy : Asus S505CM U48C U48CA U58CA U58CM A41-K56 A42-K56 series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
460.000 VND
Pin Battery Asus A46 A46C A56 A56C S46 S46C S56 S56CA S56CM A32-K56 8Cell
Dùng cho loại máy : Asus A46 A46C A56 A56C S46 S46C S56 S56CA S56CM A32-K56 8Cell series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 8cells Thời lượng trung bình sử dụng : 4.5h Dung lượng(mAh) : 5200 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
460.000 VND
Pin Battery Asus VivoBook S550 S550CA VivoBook S550CB VivoBook S550CM 8Cell
Dùng cho loại máy : Asus VivoBook S550 S550CA VivoBook S550CB VivoBook S550CM 8Cell series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 8 cells Dung lượng(mAh) : 5200 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
460.000 VND
Pin Battery K56 K56CA K56CM K56C A32-K56 A41-K56 8cell
Dùng cho loại máy : Asus K56 K56CA K56CM K56C A32-K56 A41-K56 8cell series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 5200 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
460.000 VND
Pin Battery Asus K46 K46CA K46CM K46C 8 Cell
Dùng cho loại máy : Asus EEE PC series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 8 cells Dung lượng(mAh) : 5200 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
460.000 VND
Pin Battery Asus K40 K50 K60 K70 X50 X65 F82 A32-F82
Dùng cho loại máy : Asus K40 K50 K60 K70 X50 X65 F82 series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
320.000 VND
Pin Battery Asus F50 F80 F81 F83 F50Gx F50Q F80A F80H F80Q F81 F81Se F83 F83Cr F83SE
Dùng cho loại máy : Asus F50 F80 F81 F83 F50Gx F50Q F80A F80H F80Q F81 F81Se F83 F83Cr F83SE Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) • 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
320.000 VND
Pin Battery Laptop ASUS X80 X80A X80H X80L X83 A8 A8J A8JS A8N A32-A8
Dùng cho loại máy : ASUS X80 X80A X80H X80L X83 A8 A8J A8JS A8N A32-A8 series Loại pin : • Lithium-Ion (Li-ION) 6 cells Dung lượng(mAh) : 4800 Điện thế sử dụng(V) : 10.8V
320.000 VND
Gọi điện