Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Bài mới cập nhật
Sản phẩm mới:
Lenovo ThinkPad T430s LCD
Màn hình LCD Lenovo ThinkPad T430 T430U 14.0 inch Cáp: 40 chân Độ phân giải chuẩn đi theo máy HD 1366*768.
950.000 VND
Thay cảm ứng laptop Dell 5378 dell 5368
Thay cảm ứng laptop Dell 5378 dell 5368
2.500.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop Dell 5378
Màn hình cảm ứng laptop Dell 5378
2.500.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop Dell 5368
Màn hình cảm ứng laptop Dell 5368
2.500.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop DELL Inspiron 13-7000
Màn hình cảm ứng laptop DELL Inspiron 13-7000
1.900.000 VND
Cảm ứng laptop DELL Inspiron 7353
Cảm ứng laptop DELL Inspiron 7353
1.800.000 VND
Cảm ứng laptop DELL Inspiron 7352 7353
Cảm ứng laptop DELL Inspiron 7352 7353
1.900.000 VND
Cảm ứng laptop DELL Inspiron 13 7352 7353
Cảm ứng laptop DELL Inspiron 13 7352 7353
1.900.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop Dell 7368
Màn hình cảm ứng laptop Dell 7368
2.500.000 VND
cảm ứng laptop Dell Inspiron 13-7359 P57G002
cảm ứng laptop Dell Inspiron 13-7359 P57G002
1.900.000 VND
Màn Hình Cảm ứng Dell 3158
Màn Hình Cảm ứng Dell 3158
1.600.000 VND
Màn Hình Cảm ứng Dell 3157
Màn Hình Cảm ứng Dell 3157
1.600.000 VND
Màn Cảm ứng Dell Inspiron 11-3000 0F5KCX
Màn Cảm ứng Dell Inspiron 11-3000 0F5KCX
1.600.000 VND
Cảm ứng Dell Inspiron 11-3135
Cảm ứng Dell Inspiron 11-3135
1.500.000 VND
Cảm ứng Dell Inspiron 3137
Cảm ứng Dell Inspiron 3137
1.500.000 VND
Cảm ứng Dell Inspiron 3138
Cảm ứng Dell Inspiron 3138
1.500.000 VND
Cảm ứng Lenovo Yoga 520 14
Cảm ứng Lenovo Yoga 520 14
1.500.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop HP Spectre X360 13-4000
Màn hình cảm ứng laptop HP Spectre X360 13-4000
2.900.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 17-7000 0W6TN0
Màn cảm ứng Dell Inspiron 17-7000 0W6TN0
1.000.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15-7558
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15-7558
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15 7000
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15 7000
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 7547  P41F
Màn cảm ứng Dell Inspiron 7547 P41F
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15-3541 3000 Series (B156XTT01.1)
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15-3541 3000 Series (B156XTT01.1)
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 4375
Màn cảm ứng Dell Inspiron 4375
800.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5437
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5437
800.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 3421
Màn cảm ứng Dell Inspiron 3421
800.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 14R 5421 (08CYGW)
Màn cảm ứng Dell Inspiron 14R 5421 (08CYGW)
800.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 17(7737) 81KYG
Màn cảm ứng Dell Inspiron 17(7737) 81KYG
1.000.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 3521
Màn cảm ứng Dell Inspiron 3521
800.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5535
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5535
800.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 3537
Màn cảm ứng Dell Inspiron 3537
800.000 VND
Dell Inspiron 15-5547 15-5542
Dell Inspiron 15-5547 15-5542
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15R 5521 3537 (0T1CFK)(04J3M2)
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15R 5521 3537 (0T1CFK)(04J3M2)
800.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Dell Precision  M5520
Cụm màn hình cảm ứng Dell Precision M5520
6.600.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9560 3840x2160
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9560 3840x2160
6.600.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9550 3200x1800 3k
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9550 3200x1800 3k
5.500.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Precision 5510
Cụm màn hình cảm ứng Precision 5510
4.600.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9550
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9550
4.600.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9530
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 15 9530
3.000.000 VND
Cụm màn hình Dell Precision M3800
Cụm màn hình Dell Precision M3800
2.500.000 VND
Cụm màn hình Dell XPS15 L521x FTKKN
Cụm màn hình Dell XPS15 L521x FTKKN
2.400.000 VND
Cụm màn hình DELL XPS 15z L511z CN-05X1KW 5X1KW T11
Cụm màn hình DELL XPS 15z L511z CN-05X1KW 5X1KW T11
2.700.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 13 9360
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 13 9360
4.400.000 VND
Cụm màn hình Dell XPS 14 L421x  0W3V10
Cụm màn hình Dell XPS 14 L421x 0W3V10
2.500.000 VND
Cụm màn hình Dell XPS 14z (L412Z) JYF5Y 0FX8H0
Cụm màn hình Dell XPS 14z (L412Z) JYF5Y 0FX8H0
Call VND
Màn hình Dell XPS 14z (L412Z) JYF5Y 0FX8H0
Màn hình Dell XPS 14z (L412Z) JYF5Y 0FX8H0
2.100.000 VND
Cụm màn hình DELL XPS 13 L321X N34H6
Cụm màn hình DELL XPS 13 L321X N34H6
2.200.000 VND
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 13 9350 P2HPR 13.3
Cụm màn hình cảm ứng Dell XPS 13 9350 P2HPR 13.3"
3.400.000 VND
Cụm màn hình DELL XPS 13-9343 P54G
Cụm màn hình DELL XPS 13-9343 P54G
3.000.000 VND
Cụm màn hình Dell XPS 13 9333 DFTH4
Cụm màn hình Dell XPS 13 9333 DFTH4
2.800.000 VND
Cụm màn hình Dell XPS 13 L322X D13B
Cụm màn hình Dell XPS 13 L322X D13B
2.500.000 VND
Cảm ứng DELL XPS 12 9Q33  LP125WF1-SPA3
Cảm ứng DELL XPS 12 9Q33 LP125WF1-SPA3
1.900.000 VND
Màn hình Cảm ứng Dell E7240 FHD
Màn hình Cảm ứng Dell E7240 FHD
1.800.000 VND
Cảm ứng Dell XPS 11 9P33
Cảm ứng Dell XPS 11 9P33
2.500.000 VND
Cảm ứng DELL XPS10 10.1'
Cảm ứng DELL XPS10 10.1'
1.700.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 7447 14-7447
Màn cảm ứng Dell Inspiron 7447 14-7447
800.000 VND
Cụm cảm ứng Dell Latitude E7470
Cụm cảm ứng Dell Latitude E7470
2.900.000 VND
Cụm cảm ứng Dell Latitude E7450
Cụm cảm ứng Dell Latitude E7450
2.500.000 VND
Cụm cảm ứng Dell Latitude E7440
Cụm cảm ứng Dell Latitude E7440
2.300.000 VND
Màn cảm ứng DELL INSPIRON B140HAT01 2RYFJ TFVG5
Màn cảm ứng DELL INSPIRON B140HAT01 2RYFJ TFVG5
1.800.000 VND
Màn cảm ứng DELL INSPIRON B140XTT01
Màn cảm ứng DELL INSPIRON B140XTT01
1.600.000 VND
Màn cảm ứng DELL INSPIRON 14-5458 06V83Y 6V83Y
Màn cảm ứng DELL INSPIRON 14-5458 06V83Y 6V83Y
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell INSPIRON 14-5439 0VXKJX VXKJX
Màn cảm ứng Dell INSPIRON 14-5439 0VXKJX VXKJX
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5447 5448 B140XTT01.2
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5447 5448 B140XTT01.2
1.600.000 VND
Cảm ứng Dell Inspiron 3443 5447 5448
Cảm ứng Dell Inspiron 3443 5447 5448
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Vostro 5470 E5470 E5450 PYW8Y
Màn cảm ứng Dell Vostro 5470 E5470 E5450 PYW8Y
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15-3541 01K0XP
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15-3541 01K0XP
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron B156HAT01
Màn cảm ứng Dell Inspiron B156HAT01
1.800.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron B156XTT01
Màn cảm ứng Dell Inspiron B156XTT01
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5548 5551 5555 V8YG7
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5548 5551 5555 V8YG7
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15 7000 Series 7548
Màn cảm ứng Dell Inspiron 15 7000 Series 7548
1.600.000 VND
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5547 P39F-1K0XP
Màn cảm ứng Dell Inspiron 5547 P39F-1K0XP
2.200.000 VND
Màn cảm ứng ACER TAB W510 W5
Màn cảm ứng ACER TAB W510 W500
500.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire E1-510 E1-532
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire E1-510 E1-532
1.600.000 VND
Màn hình cảm ứng HP Pavilion 11 x360 11-n 11-n010dx
Màn hình cảm ứng HP Pavilion 11 x360 11-n 11-n010dx
1.000.000 VND
Màn hình cảm ứng HP PAVILION X360 M3-U M3-U003DX
Màn hình cảm ứng HP PAVILION X360 M3-U M3-U003DX
1.200.000 VND
Màn hình cảm ứng HP Pavilion M1-u  M1-u001dx
Màn hình cảm ứng HP Pavilion M1-u M1-u001dx
1.200.000 VND
Màn hình cảm ứng HP Pavilion X360 11-U 11-U112TU 11-U052tu
Màn hình cảm ứng HP Pavilion X360 11-U 11-U112TU 11-U052tu
2.250.000 VND
Màn cảm ứng ACER TAB W500
Màn cảm ứng ACER TAB W500
600.000 VND
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-132
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-132
700.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V5-582
Màn Hình cảm ứng Acer V5-582
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V7-581
Màn Hình cảm ứng Acer V7-581
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V7-582 v7-581
Màn Hình cảm ứng Acer V7-582 v7-581
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-552P -X637 V5-552P -X404
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-552P -X637 V5-552P -X404
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V5-572 V5-572P V5-573P V5-572PG
Màn Hình cảm ứng Acer V5-572 V5-572P V5-573P V5-572PG
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V5-573 V5-573P
Màn Hình cảm ứng Acer V5-573 V5-573P
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire E5-571 E1-532 E1-572P B156XTT01
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire E5-571 E1-532 E1-572P B156XTT01
1.600.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-561P B156XTT01.1
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-561P B156XTT01.1
1.600.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-531
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-531
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-522
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-522
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-571  V5-571PGB V5-571P MS2361
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire V5-571 V5-571PGB V5-571P MS2361
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire  R3-471 R14
Màn Hình cảm ứng Acer Aspire R3-471 R14
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V7-482 V7-482PG
Màn Hình cảm ứng Acer V7-482 V7-482PG
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V7-481 V7-481PG V7-482PG
Màn Hình cảm ứng Acer V7-481 V7-481PG V7-482PG
1.000.000 VND
Màn Hình cảm ứng Acer V5-472-6619
Màn Hình cảm ứng Acer V5-472-6619
1.000.000 VND
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-473 V5-473P
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-473 V5-473P
1.000.000 VND
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-431 MS2360
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-431 MS2360
1.000.000 VND
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-471 V5-471P
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-471 V5-471P
1.000.000 VND
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-122 MS2377
Màn cảm ứng Acer Aspire V5-122 MS2377
700.000 VND
BATTERY DELL 3541
HÃNG SẢN XUẤT : DELL TƯƠNG THÍCH :dell 3541 3421 3442 3521 3542 3537 3531 ZIN
550.000 VND
Pin dell Inspiron 14 3441
Battery Dell Inspiron 14 3421 / 14r 5421 / 14r-(3437 5437 N3421 N5421) 15 3521 / 15r-(3537 5537 N3521 N5521 N5537) / 17 3721 / 17r-(5737 N3721 N3737 N5721 N5737) 17r 5721 / 15r 5521 MR90Y
550.000 VND
Bàn phím Lenovo IdeaPad U330 Touch
Bàn phím có 2 loại có đèn nền và không có đèn nền. Giá loại có đèn nền 450,000
350.000 VND
Chân cáp màn hình Asus X201E
Màn hình lắp cho Asus X201E X202E
950.000 VND
Pin Samsung NP350U2Y
Battery Samsung NP350U2A, NP350U2Y, NP350U2B
630.000 VND
keyboard Asus Zenbook UX303
MPN: 0KNB0-3631US00 bàn phím có 2 loại có đèn, không có đèn
330.000 VND
Bàn phím keyboard Samsung NP530U3B
hãng samsung mầu sắc đen ngôn ngữ us
290.000 VND
Dell Inspiron 5520 LATITUDE E5530 LCD
Màn hình có này có 2 loại HD và Full HD. Giá trên cho màn HD. Giá màn FullHD 1,600,000 vnđ
950.000 VND
PIN TOSHIBA Z30-A
Battery Z30-A Z30-A1301 PA5136U-1BRS
525.000 VND
Toshiba PA5107U-1BRS Battery L45D L55 L55t
Battery L45D L55 L55t P/N:P000573230
650.000 VND
Pin Samsung NP900X3C-A02DE
BATTERY Samsung NP900X3C-A02CH, NP900X3C-A02DE
630.000 VND
Pin Sony VAIO SVF15A1ACXB
VGP-BPS34 Battery Sony VAIO 15 Touch SVF15A1ACXB SVF15A1ACXS
725.000 VND
PIN SONY VAIO SVT-14
VGP-BPS33 Battery SONY VAIO SVT-14 SVT-15 T14 T15 màn cảm ứng (Touchscreen)
750.000 VND
PIN SONY BPS30 SVT-11
VGP-BPS30 Battery SONY VAIO SVT-11 SVT-13 T11 T13 VT13117ECS
820.000 VND
PIN Sony BPS26
VGP-BPS26 Battery Sony VAIO C CA CB Series VGP-BPS26A VGP-BPL26
490.000 VND
Pin Sony BPS24
VGP-BPS24 VGP-BPL24 Battery SONY VAIO SA SB SC SD SE Series
720.000 VND
PIN HP Spectre Pro x360
PK03XL Battery HP Spectre Pro x360 Spectre 13 HSTNN-DB6S
725.000 VND
Pin Lenovo ThinkPad T440
Lenovo ThinkPad Battery For T440 T440s T450 T450s T550 W550s X240 X250
530.000 VND
Pin LENOVO X1 42T4936
Lenovo ThinkPad X1 series Battery 42T4936 42T4937 42T4939
800.000 VND
Gọi điện