Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 19Vol-2.1A, EeePC, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output:19Vol-2.1A, Original

220.000 VND
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 19Vol-2.64A, EeePC

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-2.64A

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 19Vol-2.64A, EeePC, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output:19Vol-2.64A, Original

412.000 VND
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 19Vol-3.42A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-3.42A

145.000 VND
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 19Vol-3A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-3A

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 19Vol-4.74A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 19Vol-4.74A

160.000 VND
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 9.5Vol-2.5A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 9.5Vol-2.5A

247.000 VND
nạp-sạc-Adapter ASUS Output: 9.5Vol-3.5A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 9.5Vol-3.5A

217.000 VND
Gọi điện