Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he
Màn hình LCD 12.1'', screen XGA, 1024x768dpi

LCD 12.1'' TFT Monitor screen XGA. (1024x768dpi), độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.950.000 VND
Màn hình LCD 12.1'', screen XGA, 1024x768dpi, For IBM X60, X61

LCD 12.1'' TFT Monitor screen XGA. (1024x768dpi) For IBM X60, X61, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.950.000 VND
Màn hình LCD 13.3'', screen XGA, 1024x768dpi

Màn hình LCD NoteBook 13.3'' TFT Monitor screen XGA. (1024x768dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao cấp series 13.3".

2.000.000 VND
Màn hình LCD 14.1'', screen XGA, 1024x768dpi
Màn hình LCD NoteBook 14.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1024x768dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao cấp series 14.1".
1.700.000 VND
Màn hình LCD 14.1'', screen XGA, 1400x1050dpi
Màn hình LCD NoteBook 14.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1400x1050dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao cấp series 14.1".
2.454.000 VND
Màn hình LCD 15.1'', screen XGA, 1024x768dpi
Màn hình LCD NoteBook 15.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1280x768dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao cấp series 15.1".
1.700.000 VND
Màn hình laotop LCD 15.1'', screen XGA, 1400x1050dpi
Màn hình LCD NoteBook 15.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1400x1050dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao cấp series 15.1
2.957.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Liên hệ qua Facebook
Chat facebookLiên hệ qua Zalo