HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hay goi theo so de lien he

HTML Encoder - Mã hóa HTML - Bảo vệ mà HTML

HTML Encoder Free là một công cụ trực tuyến để mã hóa HTML vào một chuỗi Unicode JavaScript, chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng, hoặc sản phẩm nào khác cho mục đích này cho nhưng trang web có thông tin miễn phí. Nhưng đối với những trang web nội dung mang tính bản quyền như đào tạo trực tuyến thì cần dùng bộ mã hóa này để bảo vệ

HTML Encoder Free

Mặc dù bộ mã hóa này chúng tôi không muốn public. Nhưng chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu khách hàng sử dụng phẫn mềm ( Giáo dục điện tử - ICT E-Learning - Đào tạo trực tuyến ) cần mã hóa để bảo vệ mã HTML bài giảng. Do đó chúng tôi đã quyết định cung cấp cho người dùng những gì họ muốn!


Khả năng tương thích trình duyệt:

Các mã nguồn được tạo ra bởi HTML Encoder có tương thích với tất cả các trình duyệt.

 

Để sử dụng bộ mã hóa HTML bạn hãy kích vào đây

 

 

Free HTML Encoder is an online tool for HTML coding into a JavaScript Unicode string, we do not recommend that you use, or any other product for this purpose but the site has free information. But for those sites the copyrighted content such as online training, the need to use this encoder to protect

 

Although this encoding we do not want public. But we have received many requests customers to use software (Giáo dục điện tử - ICT E-Learning - Đào tạo trực tuyến) to encrypt your HTML code to protect lectures. We therefore decided to give users what they want!

 

 

Browser Compatibility:

 

The source code generated by HTML Encoder is compatible with all browsers.

 

To use HTML encoding please click here

ICT GROUP

Tin khác

Tin khác Hướng dẫn phụ huynh quản lý trẻ học online trực tuyến với phần mềm Kaspersky Safe Kids

Tin khác Đặt lại mật khẩu quản trị Wordpress reset admin password

Tin khác Đặt lại mật khẩu quản trị Joomla reset admin password

Tin khác Phá xóa mật khẩu bios laptop T61 T400 - Remove and Reset the Power-On Password for a Thinkpad Lenovo, IBM, T61, T400 etc

Tin khác Đặt mật khẩu ( Password ) bảo vệ tệp ( File ) và  thư mục ( Folder ) trong Windows

Tin khác Các password trong máy notebook

Tin khác Đặt mật khẩu đĩa cứng bằng Disk Password Protection

Gọi điện
Chat facebook Liên hệ qua Facebook
Chat facebookLiên hệ qua Zalo